čtvrtek 12. září 2013

Viditelná ruka trhu?


Který z nabízených, originálně balených iPadů byste si z uvedené inzerce koupili?

Spíše z té první řady, že? Pročpak? Můžete být rasisté a prostě si nic od lidí tmavší pleti nekupujete a rádi nesete i vyšší náklady, abyste mohli kupovat od bílých prodejců. Stejně tak nemusíte mít rádi vyznavače tetování.

Na druhé straně, nemusíte být rasisty, ale z barvy kůže či malůvky na ní vysuzuje něco o charakteru jejich nositele. Takové chování spadá pod statistickou diskriminaci, pojem do ekonomie vnesený Edmundem Phelpsem či Kennethem Arrowem. Řečeno jinak, máte prostě předsudky (někdy by se hodil i pojem potésudky). Nemáme-li bližší informace o konkrétním člověku, jeho vlastnosti vyvozujeme z charakteru obecnější skupiny, kam jej přisoudíme. Jsou-li lidé s tetováním či tmavší občané častěji zloději či podvodníky, pak každého jednotlivého tmavšího člověka či osobu s tetováním považujeme s větší pravděpodobností za zloděje či podvodníka.

Jennifer L. Doleac a Luke C. D. Stein (pdf) se snažili oba fenomény, averzi k některým skupinám lidí a statistickou diskriminaci, odlišit pomocí terénního experimentu, při němž na stovkách on-line bazarů v USA prodávali iPod Nano, který držela ruka bílá, tmavá nebo tetovaná. Bazar funguje coby neformální aukce, kupující se on-line dohadují s prodávajícím a dosáhnou-li dohody, obě strany se sejdou, doručí si zboží a předají peníze (či se domluví na alternativě). Transakce tedy vyžaduje určitý stupeň důvěry.

Jak se dalo očekávat, tmavší prodejci se setkali s o 13 % menším zájem i s podobně nižšími nabídkami. Srovnatelný výsledek jako u tetovaných. Rovněž tak kupující nebyli tolik ochotni při smlouvání uvést své pravé jméno a souhlasit s dodáním zboží poštou. Avšak čím rozsáhlejší trh byl, čím více na něm bylo kupujících a prodávajících, tím byl efekt slabší. Diskriminace tedy podlehla konkurenci. To napovídá, že důvodem rozdílu v cenách nemusel být „rasismus“ ale spíše statistická diskriminace (předsudky). Potvrzuje to i zjištění, že vyšší rozdíly v cenách se objevovaly v oblastech s vyšší majetkovou kriminalitou, v níž často figurují právě černoši. Na druhé straně, v oblastech s vyšším zastoupením černošského obyvatelstva dosahovali černošští prodejci lepších výsledků, takže se zdá, že kupující preferují prodejce stejné rasy.

Žádné komentáře:

Okomentovat