pátek 6. září 2013

Hadi v drahém obleku?

Lidé se třídí do oborů studia a povolání často i dle svých povahových rysů. Ze systematických introvertů mohou být účetní, velikášští, imaginativní a sebestřední jedinci se stávají umělci, lehce sadističtí perfekcionisté vynikají v chirurgii. Pohříchu mnoho systematických studií neexistuje. Nyní přibyla jedna menší o budoucích finančních profesionálech a dobré jméno jim asi nepřinese.

Profesor financí z Floridské mezinárodní univerzity, Robert T. Daigler, se svým doktorským studentem, Fernandem M. Pattersonem (pdf), pro svůj výzkum využili jeden univerzitní kurz o analýze cenných papírů, který navštěvují zejména studenti ekonomie a financí. Část jejich známkového hodnocení závisí i na výkonu ve virtuální investiční hře. Na začátku semestru dostanou studenti do vínku 50 000 USD a v průběhu třinácti týdnů mají vyzkoušet, cokoliv znají či se naučí, aby ze svého portfolia získali co nejvyšší výnos. Ačkoliv jejich peníze i obchodování je fiktivní, pohyby cen v této hře plně reflektují reálnou burzu.

Učitelé průběžně vyhodnocují, jak si studenti vedou. Zda riskují a upřednostňují sázky na akcie jedné či pár firem nebo naopak diverzifikují, rozkládají své peníze do mnoha a mnoha firem, aby snížili riziko příliš velké změny jedné akcie na celé své portfolio, jaké výnosnosti dosahují ad. Co udělalo tento kurz výjimečným, byly poměrně detailní psychologické dotazníky určující normální i abnormální charakteristiky člověka, které Daigler s Pattersonem nechali všechny studenty vyplnit.

Mentální zdraví studentů financí na tom bylo v porovnání s běžnou populací poměrně dobře, třeba mnohem méně trpí depresivními stavy, nicméně vykazují i více sklonu k paranoie a k psychopatii. Tedy nejsou natolik ochotní věřit ostatním lidem a naopak jsou připraveni porušovat psaná i nepsaná pravidla pro dosažení svých cílů. Pro finanční či bankovní firmy je asi pozitivní zprávou, že samy o sobě patrně nezpůsobují, že by lidé v nich pracující se stali psychopaty. Jednoduše je jen přitahují (kdo jiný by také chtěl pracovat obklopen takovými lidmi, že).


Standardizovaná úroveň abnormálních osobnosních charakteristik u běžné populace je přerušovaná čára na úrovni 5,5. Studenti financí vynikají v paranoie (Pa) a v psychopatii (Pp), v depresivosti (D5) si vedou dobře, uveden je průměr (tučná čára) a 25 a 75 percentil (čárkovaná, resp. tečkovaná čára).
 
Výzkum dále potvrdil, že investiční strategie studentů neodpovídají nutně jen inteligenci, zkušenosti či čemu se naučili ve škole, ale lze je přičíst i některým osobnostním nastavením. Extrémy, tedy studenti milí a naopak i ti s nejsilnějšími sklony k psychopatii, dosáhly v investiční hře lepších výsledků. Studenti bojácní, se klony k pocitům únavy svá portfolia pak diverzifikovali nejsilněji. „Paranoici“, tedy lidé nedůvěřující druhým, byli ochotni při nakupování cenných papírů nést podstatně vyšší rizika, což i odpovídá již známým faktům o těchto lidech: projevují tendence ke gamblingu, zneužívání drog a rizikovému sexuálnímu chování. Ženy překvapivě dostáhly stejných investičních výsledků jako muži, aniž by vykazovaly tolik abnormálních psychologických znaků (stejně si však byli studenti a studentky financí spíše více podobní než odlišní).

Do té míry, co lze z investiční hry a dotazníkového výzkumu asi dvou set studentů vyvodit, při sledování zpráv z burzovního a bankovního sektoru si uvědomte, že jsou tam zaměstnáváni muži, kteří hledají vzrušení a nové věci, jsou ochotni nést rizika a porušovat normy i zákony, nevěří druhým a mají mnohem horší kontrolu impulsů.


Chcete-li přispět k dalším zjištěním, zkuste stránku Pokusní králíci (také odkaz nahoře) a účastněte se některé z běžících studií.

Psáno pro portál Osel.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat